INVITATIIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE ECHIPAMENTE Cod SMIS 103055, POR 2.1A Microintreprinderi

Proiectul este finantat prin Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 -
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Contract de finantare Nr. 1451/15.03.2018.

Achizitorul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului
de furnizare kit camera cinematografica.

Valoarea achizitiei este estimata la 637.744,8 lei, compus din pret unitar 535,920.00 lei si TVA 101,824.8 lei

Anuntul integral se poate descarca de la acest link: Invitatie de participare SMIS 103055

envelopephonemap-marker